8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

  1. For Englısh please scroll down.ingiliz bayrağı ile ilgili görsel sonucu end of the Turkish part you will find English version of the article:)

Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of sorcery.online kitap oku

‘Tevrat’ın sembolik anlatımına göre, Tanrı’nın inayetinin kaybedilmesi; Baş melek iblis ’in Tanrı karşısında başkaldırarak cennetten kovulmasıyla başlamıştır. İblisi izleyen ve onunla beraber cennetten ayrılmayı seçen büyük bir sapkın müritler gurubu vardı. Tanrı onları yaratmış olduğu evrendeki çeşitli boyutlara hapsederek, tanrısallığa ulaştıracak bir ıslah programına yerleştirdi…

Üç boyutlu alandaki dünyamız bu ıslah programının bir parçasıdır.”

Tevrat’ın Şifresi ve gizli kehanetler.  ( Bölüm 9-Sayfa 111. ) Joseph Noah.

 

‘’8. Antik Tablet, ilahi varlıklar tarafından yazılan bir çeşit günlük ve büyü kitabı mıydı?

 

infibity.8tablet 300x149 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

 

Babil yaratılış destanı başlıklı yazımı okuyanlar neden bahsettiğimi anlayacaktır.   Kısaca özetlemek gerekirse;

1845 yılında, Irak, Ninova’da, İngiliz arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında, çivi yazısıyla yazılmış 7 adet tablet buldular. Bunların Yaratılış efsanesi olduğu anlaşıldı.

1902 yılında Alman arkeologlar, Ninova’ya çok yakın yerde, ortaya yaratılış efsanesinin başka versiyonlarını çıkardılar.

1845 yılında İngilizler tarafından bulunan yaratılış efsanesinin 7 tableti kabul gördü ve şu an İngiliz müzesinde sergilenmektedir.

Almanların bulduğu farklı versiyon Yaratılış efsanesi tabletleri ise bir şekilde sırra kadem basmıştır ama neden?

Detaylar için Babil yaratılış destanı Enuma Elish başlıklı yazım, alttaki resim veya yazıya tıklayarak okunabilir.

Enuma eliş/ Babil yaratılış destanı

Kısaca hatırlatmak gerekirse Enuma eliş/ Babil yaratılış destanı (Gökyüzünde iken)  Babil’in en büyük ve en önemli tabletlerindendir ve  yaratılış destanı anlatır.

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

Enuma Eliş tabletler

 

enuma eliş 8tablet 300x146 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

Yaratılş destanı

Antik tabletin sırrı

Babil Yaratılış destanı /enuma elish yazımı okuyanlar, 1845 yılında, İngiliz arkeologların Irak-Ninova’da yaptıkları kazılarda, destanı anlatan 7 adet çivi  yazısıyla yazılmış  Antik tablet bulduklarını, 1902’de Alman arkeologların Ninovaya çok yakın bir yerde yaptıkları kazılarda, aynı destanı anlatan farklı Antik tablet versiyonlarını bulduklarını hatırlayacaklardır.

British Museum ile ilgili görsel sonucu

Babil’e gönderilen Harut ve Marut meleklerinin  sihir ve tabletlerle  bir bağlantısı olabilir mi?

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

BritishMuseum 300x246 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

 

 Yaratılış destanı, İngilizlerin bulduğu 7  Antik tablet olarak kabul görmüş ve şimdi British müzesinde sergilenmektedir.

Peki Almanların bulduğu farklı versiyon Antik tablet ne oldu? Neden bir sır gibi saklandı?

Bu Antik tablet İçinde bu kadar önemli ne barındırıyordu? Neden tarihi bir eser olarak bile değerlendirilmedi? Kim ya da kimler onu tarihin karanlığına hapsetti? Gerçekten hapsedildi mi? Yoksa gizli güçler tarafından içindeki bilgiler deşifre edilerek kullanıldı mı? Ne için kullanıldı? Kimler tarafından kullanıldı?

Aslında kanıtlanmış cevaplar yok. Fakat öyle bilgiler var ki, (büyü dahil)inanması kolay değil. Fakat şu da bir gerçek: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Ayrıca  bu kazı çalışmalarının doğruluğu 1873 yılında İskoç’ya da doğan, din, mitoloji ve antropoloji alanlarında birçok değerli eser veren gazeteci yazar Donald.A. Mckenzie tarafından yazılan Babil mitleri kitabında yer almıştır. Yani bahsedilen kazılar doğrudur. Aynen verilen tarihlerde gerçekleştirilmiş ve sonuç, anlattığım gibi gelişmiştir. İsteyenler, kütüphaneler ve internetten araştırma yapabilirler. Konuyla daha derin araştırma yapmak isteyenler için akademik çalışmaları incelemekte yerinde olacaktır. Tarihi  bir konu olduğu için biraz sabırlı olmanız gerekir. Size  Yaratılış destanının Almanlar tarafından bulunan diğer versiyonunda geçen bazı bilgilerin özellikle saklandığını söylemiştim.

Portrait of Donald Mackenzie Wallace 207x300 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

Donald.A. Mckenzie

Babil yaratılış destanı başlıklı yazımda da belirttiğim üzere, Enuma eliş efsanesi, Babil halkı için çok önemli bir yer tutmaktaydı. Mistikti ve çok kıymetliydi.

‘’Yazıtlardan elde edilen bilgiye göre: Dicle ve Fırat nehirlerinden oluşan su baskınlarını önlemek için bu Antik tablet kullanılarak, büyü ayinleri düzenlenirdi!’’

 babil kral2 285x300 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

Sonbahar ayında, on günlük yeni yıl festivalinin değerli bir parçası olarak görülen Yaratılış destanı/Enuma Eliş, ezberletilir ve  sahnelenirdi.

Babilliler için tatil,  evrendeki düzenin tekrar kurulması, hayatın yenilenmesi, kaderlerin belirlenmesi için gereken ve çok ciddiye alınması gereken bir dönemdir.

Kayıp Antik tablet  insanlık tarihini sarsacak bilgiler ve büyüler mi içeriyordu?

‘’ Kayıp Antik tablet  içinde yazılanlara bakılınca, gerçekten de insanlık tarihini, dinleri, Tanrı’yı başka gözlerle görebilecek ve birçok soruya cevap bulabilecek miydik? Eğer öyleyse, asırlardır aranan soruların cevabını bulmamızı kim ya da kimler neden engelledi? Naziler bu Antik tabletleri kötü emelleri için kullandı mı ve hala kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaya devam mı ediyor?’’

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

ENUMA ELİŞ ile başlayan, Yaratılış destanının Almanlar tarafından bulunan bir diğer versiyonunda gerçekten ne vardı?

Harut ve Marut meleklerinin Babil’e gönderilmiş olmasıyla sihir ve tabletlerin bir bağlantısı olabilir mi?

Romanıma da konu olan bu 8. Tablet, ilahi varlıklar tarafından yazılan bir çeşit günlük ve büyü kitabı mıydı?

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap okunaz - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

  Antik tablet bulunduktan sonra neden fazla ortalarda görünmeden kayboldu?  Şimdi nerede? Almanlar tarafından bulunan Antik tablet  daha sonra, orijinal olan parçaları kopyalarıyla değiştirildi mi? İçinde yazılanlar incelenseydi, gerçekten de insanlık tarihini, dinleri, Tanrı’yı başka gözlerle görebilecek ve büyü gibi birçok soruya cevap bulabilecek miydik? Eğer öyleyse, asırlardır aranan soruların cevabını bulmamızı kim ya da kimler neden engelledi?  Antik tablet Naziler tarafından, büyü dahil, kötü emelleri için kullanıldı mı ve hala kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaya devam mı ediyor?

İngilizler tarafından bulunan ve kabul gören, şimdi British Museum’da sergilenen tabletten farklı olan neydi?

Gerçekten de bu bilgileri korumak isteyen kadim bir tarikat var mıydı? Ve hala mücadele devam ediyor mu? Bilerek mi kaybolmak istediler? Yıllardır saklanmalarının sebebi ne?

shutterstock 151451237jpg 300x225 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

 

  1. Tabletin8 RAKAMI yani İNFİNİTY/ SONSUZLUK sembolü İLE BENZERLİĞİ SADECE BİR TESADÜF MÜ?

infinity 8 tablet - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

Romanıma da konu olan bu sorularla beraber, yine romanımda yer vermeye çalıştığım başka bir konuya gelelim. Melekler bu dünyada yaşamaya devam mı ediyor? Neden kendilerini gizliyorlar? Yoksa kendilerinden bile haberleri yok mu? Reenkarnasyon mu? Yoksa sonsuz bir yaşam için de hapis mi kaldılar? Büyü gerçek mi?

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

İşte romanımdan bir alıntı:

Romanımdan bazı alıntılar.

Babil Buyusu 1 300x218 - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

‘’…Tarikat ikiye ayrıldı. Birinci görüşü savunanlar, onların bu dünyaya defalarca geldiğine, ikinci görüşü savunanlar;  onların normal insanlar gibi yaşayıp, özel bir soy oluşturduğuna inanıyordu.’’

‘’…Bir zamanlar onlar tarafından adeta bir günlük gibi yazılan tabletlerde muazzam büyüler olduğunu, onun bir çeşit büyü  kitabesi olduğunu da biliyorlardı. Onlar kendi elleriyle, fırınlanmış kil tabletlerin üstüne çiviyle yazıp duruyorlardı. Her akşama doğru ve hiç aksatmadan.’’

‘’… bu tabletleri aramayı da görevleri arasına aldılar, bunların yanlış kişilerin ellerine geçmesini istemediklerinden sakladılar. Ya da saklamaları için yine kendileri gibi ilahi varlıklara emanet ettiler. Burası muğlak.’’

‘’…Peki ona nasıl ulaşılabilir? ‘’

‘’…yanlış kişilerin eline geçmemesi ya da ona nasıl ulaşılacağı ile alakalı bir bilmeceye benzeyen, az evvel okuduğum kitapta şu diziler kullanılarak bahsedilir. ‘’

‘‘Arşın yedi katını aşıp Tanrı’ya ulaşmak ve kader kitabını okumak,

İster misin kaderini tekrar yazmak ?

Peki kim çıkabilir Tanrı katına?

Kim dokunabilir kader kitabına?

Günahtan uzak ellerin sahibi.

Var mı dünyada böyle tek bir tanesi?’’

Gerçekten bu bilgiyi saklayan, kökü asırlar asırlar öncesine dayanan gizli bir tarikat var mı? Bu tarikattan ünlü simalar kimler?

Birbirlerini nasıl tanıyorlardı? Kadim Babil büyücüleri miydiler? Neye ve kime karşı mücadele ediyorlardı? Aşağıdaki işaret ve bitki neyi ifade ediyordu onlar için?

 

2 sembolü 8tablet - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tabletAntik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

 

Romanıma ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

Harutve Marut, sihir öğreten  melekler hakkında daha fazla detay için aşağıdaki linke tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT:

Babil kültürü ile alakalı daha fazla yazı için  okuduğunuz sayfanın sağ üst bölümünden BABİL etiketini seçebilir ya da   SEARCH kısmında aramak istediğiniz kelimeyi yazarak herhangi bir konu başlığına ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linkten direk olarak BABİL arşivine gidebilir, sayfa sonlarında yeni ve eski yazılara ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, beğen butonunu tıklayabilir ve beğeneceğini düşündüğünüz bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Blog sayfamız sizin desteğinizle çok daha fazla yazıyı kapsamına alacak ve birçok kişiye ulaşacaktır. Teşekkür ederiz.

BABİL arşivine girmek için tıklayınız veya aşağıdaki linki kopyala yapıştır yaparak arşive direk giriniz.

http://angelsdia.com/tag/babil/

 

Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku     Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku       Antik tablet, yaratılış destanı, büyü,  book of socery.online kitap oku

What Is the secret of the 8th tablet?flag - 8. Antik tablet sırrı. The secret of the 8th tablet

 

8th tablet ıs a kınd of dıary and book of sorcery written by dıvıne beıngs?’ Ancıent tablet,  epıc of creatıon,  book of sorcery.

 

‘According to the symbolic expression of the Torah, God’s blessing is lost. This progress began by Archangel Satan’s rebel and dismissal from the heaven.

. There was a great group of deviant followers who followed Satan and chose to leave the heaven with him. God imprisoned them in various dimensions in the world that he had created, and placed them in a correctional program that would reach Godliness.

Our three-dimensional world is part of this breeding program.’ Future prospect of the world. According to Bible Code. (Chapter.9-  Falling and recsue Plan) Joseph Noah.

 

The reader of my writing about Babylon epic of creation/enuma elish, will understand what I am talking about. You can read the Babylon epic of creation in main page of my blog.

In short, Enuma elish, epic of creation (in the sky) tells of the greatest and most important ancient tablets of Babylon and tells the epic of creation.

Readers of the Babylon epic of creation  will remember that in 1845 British archeologists found tablets written in seven cuneiform  ancient tablets describing the legend in their excavations in Iraq-Ninova and in 1902 the German archaeologists found ancient tablet as 8 pieces, different versions of the same epic in excavations carried out very close to Ninova.

The epic of creation  has been accepted as 7 ancient tablets found by the British and is now on display in the British museum.

  What happened to the different version the ancient tablet that the Germans found? Why is it hidden like a secret?

What was so important in ancient tablet? Why not even be regarded as a historical work? Who has confined it to the darkness of history? Was it really imprisoned? Or were the secrets used to decrypt the information inside? What was it used for? Who used it? Is it a book of sorcery

Actually, there are no proven answers. But there is such information that it is not easy to believe. (inc.book of sorcery)

But it is also true: smoke does not emerge from a place without fire.

In addition, the authenticity of this information was true. Donald. A. Mckenzie was a writer and journalist, who gave many valuable works in the fields of religion, mythology and anthropology. He was born in 1873 in Scotland.

So the excavations mentioned are true. It was realized exactly as given and developed as I told. If you want to see much more results, you can search the topic in libraries and the internet. For those who wish to conduct further research on the subject, academic studies will be in place. You need to have a little patience as it is a historical issue. I told you that some of the information in the other version of the creation epic found by the Germans was specifically hidden.

As I pointed out in my article entitled “The Legend of Babylon Creation,” Enuma’s fable legend was a very important place for the Babylonian people. Mystic and very precious.

 

‘’According to the information obtained from the writings: magic rites were organized based on this tablet to prevent floods of the Dicle and Fırat (Euphrates )rivers!”

In autumn, the Epic of Creation / Enuma Elish, considered a valuable part of the ten-day New Year festival, was memorized and played.

For the Babylonians, the holiday is a period in which the order of the state must be reestablished, the renewal of the life, the determination of the fates, and the need to take very seriously.

 

Ancıent tablet,  epıc of creatıon,  book of sorcery

Would we really be able to see on tablets, the different history of mankind, religions, God, in other perspective and find answers too many questions? If so, who prevented us finding the answer to the questions that have been searched for centuries? Has the Nazis used these tablets for bad emotions and is it still used by malicious people? “

 

What really happened in another version of the epic of creation, which started with the ENUMA ELISh, found by the Germans? Was this 8th Tablet, a subject of pneumonia, a kind of diary and book of sorcery, written by divine beings?

Why did it disappear after so long without being seen in the public? Where is it now? After being found by the Germans, was the original parts replaced with copies? Would we really be able to see human history, religions, God in other eyes and find answers for too many questions? If so, who  prevented us finding the answer to the questions that have been searched for centuries? Has the Nazis used these tablets for bad emotions ( as a book of socery)

and is it still used by malicious people?

What was difference from the ancient tablet that was found and accepted by the British, now on display at the British Museum?

Was there really a tribal cult to protect this information? And is the fight still going on? Did they intentionally disappear? What’s the reason they’ve been hiding for ages?

 The sımılarıty between ınfinıty symbol and number 8, is just a coıncidence?

 

Let’s come to another topic that I try to explain in my novel together with these questions that are also the subject of pneumonia. Do the divines continue to live in this world? Why are they hiding themselves? Or do not they even have news from themselves? Reincarnation? Or they have trapped in an eternal life as a kind of  prisoners?

 Quotatıons from my novel:

CAUTION!/ A part of my novel was showed at Wattpad and my blog just for information. Copyright © inc. All rights reserved on behalf of my name.  The story was approved by official authorities .No part of this story may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information stroge and retrieval system without permission in writing from the author.  

 

‘’…The cult was divided into two. Some believers claimed that, they have come to this world several times. Some believers claimed that they lived like normal people and formed a special lineage.’’

 ” … They also knew that once upon a time they were enormous magic in tablets written like a diary. They were writing with nails on the baked clay tablets with their own hands. Every day without a break.

 ” … they consider to find the tablets as a duty. The divines hided the tablets not let them go to wrong hands or they are entrusted to divine beings like themselves again for their custody. This is vague. “

 ” … How can it be reached? ”

 ” … is mentioned in the book I just read, using the following series, which resembles a riddle related to how the wrong people do not pass or how to reach it. ”

 ” To cross the seven layers of the ark to reach God and read the book of destiny,

Want to rewrite your fate?

Who can come out to God?

Who can touch the destiny book?

The sinner is far-fetched.

Is there such a single one in the world? “

 

Is really there a mystıc cult whose roots go centurıes ago who hıdes the ınformatıon?

Who are the member of the cult?

How did they know each other? Are they the practitioners of the ancient Babylon magic? What were they fighting against?  What are the meanings the sign and the plant for them in below.

Ant

PS: Further information about Babylonian culture, the novel or other subjects, you can  choose the subjects in TAGS or you can use SEARCH button to search any word. If you like the passage please share it with your friends. By sharing you will give us strenght to search and create much  more contents. Thank You.

Kaynak: Source: http://www.gutenberg.org/files/16653/16653-h/16653-h.htm

https://www.amazon.com/Myths-Babylonia-Assyria-Donald-MacKenzie/dp/1406918571

https://en.wikipedia.org/wiki/Myths_and_Legends_of_Babylonia_and_Assyria

https://en.wikipedia.org/wiki/En%C3%BBma_Eli%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=lGGaRTvCf5I

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=305520&partId=1

 

4 Comments

  1. Optohach 1 Aralık 2017
    • admin 1 Aralık 2017
  2. Abeddels 19 Aralık 2017
    • admin 20 Aralık 2017

Leave a Reply