Cadılık tarihi ve cadılar hakkında detaylı bilgiler 2

Cadılık tarihi ve cadılar hakkında detaylı bilgiler 2

Diana (Artemis) Kültü

Cadılık tarihi ve cadılar hakkında detaylı bilgiler 2

Cadı Endor ve Saul’u ölü babasıyla görüştürmesinin resmedilmesi

Cadılık tarihi ve cadılar hakkında detaylı bilgiler 2

Onuncu yüzyılda Regino pagan-tanrıçası Diana’yla geceleri toplantı yapan kötü amaçlı kadınlardan söz eder.  Cadılar niçin  Apollon’un ikiz kız kardeşi olduğu söylenen bu erdem, avcılık ve güzel ay tanrıçasıyla ilişkilendirilir?

Görünüşe göre özünde başka bir yapı daha vardı. Öylesine erdemliydi ki, ona âşık olan birçok kişinin başına kötülükler gelirdi. Ancak, Pan ve Orion’la ilişkiye girdiği dedikoduları nedeniyle, yakışıklı çoban Endymion’la birlikte olmaktan hoşlandığı ilkelerini unuttu.

Aslında Ay tanrıçasının karanlık bir yönü, hatta üç yönü vardı; bu nedenle de ona triformis/ Üçlü Biçim denirdi ve bazen köpek at ve domuz başlı olarak resmedilirdi.

Luna ya da gökteki Ay’dı, yeryüzünde Diana ve cehennemde Hekate’ydi. Hekate olarak efsunlar gerçekleştirirdi ve aynı zamanda, kavşaklarda görüldüğü için Trivia da denilmiştir. ‘Bazı majik etkinlikleri gerçekleştirmek için söylenilene göre, bazen, kavşaklara gidilmesi gerekir.

Anlaşılan o ki, cadılar Hekate’den cadılık tanrıçasından yardım ister ve Shakespeare’in Macbeth ‘inde cadılarla ilişki içinde olduğu görülür.

Witches’ Sabbathts (Cadı Toplantıları)

Dokuzuncu yüzyılda Kilise Genel Konseyi’nin bildirisinde Diana’nın çağrılmasından, ki burada aslında Hekate demek istenir, söz edilir. Bu aynı zamanda, daha sonra Witches’ Sabbathts (Cadı Toplantıları) ya da kısaca Sabbatlar olarak adlandırılan toplantılara katılmak için kadınların bazı hayvanların üzerine binerek uzun yol yaptıklarını itiraf etmeleri ve inandıkları anlamına da gelir.

Böylelikle cadılar, Ay’a tapınmayı küçük düşüren, otlar, maji ve efsun kullanımında yetenekli Selanikli büyücülerden söz edilen Yunan klasiklerinde kınanan bir Ay kültünü sürdürdü.

Ancak tuhaf bir şeyden daha söz edilir. 1310’da Traves’te bir Kilise Konseyi

Diana ya da Herodiana’yla birlikte uçtuğunu sanan kadınları kınar. Daha

sonra, Herodias’la uçmaktan söz edilir. Herodias’tan İncil’de de (Matta 14,

Markos 6 ve Luka 3) söz edilir. Önce amcası Philip’le evlendi, ancak amcasının

kardeşi Herod Anti pas için onu terk etti. Vaftizci Yahya bunun uygunsuz olduğunu söyledi. Herodias’ın kızı Herod’un önünde dans ettiğinde, bu öylesine hoşuna gitti ki isteyeceği herhangi bir şeyi gerçekleştireceğine yemin etti.

Cadılık tarihi ve cadılar hakkında detaylı bilgiler 2

Vaftizci Yahya’nın başının kesilerek öldürülmesi

Annesi tarafından yönlendirilen kız, Vaftizci Yahya’nın başının bir tabağa konulmasını istedi. Bu Herod’un hoşuna gitmedi, ancak yemin ettiği için Yahya’nın öldürülmesini sağladı. Herodiana’nın Herodias’ın kızı olduğu ileri sürülür.

Tüm bunlar;

a- cadıların dans etmeye düşkün olduklarını,

b- Herodiana gibi kötü bir amaç uğruna dans ettikleri anlamıma gelir. Herodiana‘nın adının

içinde Diana olması birbirleriyle ilişkili olduğunu gösterir.

Bu yazının birinci bölümü için. Aşağıdaki linki tıklayınız.

http://angelsdia.com/cadilik-tarihi-cadilar-hakkinda-detayli-bilgiler/

 

 

Leave a Reply