Kader Sorunu. Birbirini izleyen hayatlar tekrardoğuş yasaları.

Kader Sorunu.

İnsan kimliğiyle, iyi ve kötü mirasını sırtında taşıyarak doğmak.

Kader Sorunu.

Uzayda (ötealem , ahiret) bir süre kaldıktan sonra ruh Dünya’da insan kimliğiyle ve öncelere ait iyi ve kötü mirasını sırtında taşıyarak doğmaktadır. Bebek olarak dünyaya gelmekte ve yerküre sahnesinde hayatının yeni bir dramını yaşamak, geçmiş hayatlarının borçlarını, yukarıya tırmanışını kolaylaştıracak ve hızını arttırmasını sağlayacak güçleri edinmek üzere boy göstermektedir.

Ölümsüzlük ilkesinin açıklayıcısı ve tamamlayıcısı: Tekrardoğuş

Kader Sorunu.

Tekrardoğuş yasası ölümsüzlük ilkesinin hem açıklayıcısı, hem de tamamlayıcısıdır. Varlığın tekâmülü konusu gözlerimizin önüne ana hatlarıyla bir plan ve bir amaç sermektedir. Yetkinleşme diye isimlendirilen bu amaç, tek bir hayat içinde, o hayat ne kadar uzun ve ne kadar verimli de olsa, yine de gerçekleşemez. Onun eğitiminin ve gelişiminin zorunlu şartını, hayatların çoğulluğu kavramında bulabiliriz ancak.

Bilgisizliğinin ve geriliğinin bedelini ıstırap, mücadele ve çaba sarfıyla ödemekte, önce yerküre üzerinde, sonra da yıldızlı göklerin sayısı belirsiz barınaklarında yaşaya yaşaya yukarılara doğru tırmanmaktadır.

Doğruluğu mezar ötesinin sesleri tarafından onaylanan tekrardoğuş kavramı, işlenmiş hataların tamiri ve varlıkların dereceli gelişim olgusunun kabulünü mümkün kılan yegâne akla yatkın düşünce biçimidir. Bu kavram dışlandığında geride doyurucu ve tam olma niteliğine sahip bir manevi yaptırım kalmadığı gibi, evreni adaletle yöneten bir varlık kavramı da kalmamaktadır.

Kader Sorunu.

Neden birilerine zenginlik birilerine sefil bir hayat düşer?

İnsanın burada tek bir kez yaşadığını yani herkesin payına tek bir dünya hayatı düştüğünü kabul edecek olursak, o takdirde hayrın ve şerrin, güç ve yeteneklerin, doğuştan gelme iyi özelliklerin ve kusurların bölüştürülmesinde tutarsızlığın ve kayırıcılığın egemen olduğunu kabul etmemiz gerekecekti.

Niçin birilerine zenginlik ve sürekli mutluluk; diğerlerine fakirlik ve kaçınılmaz mutsuzluk? Niçin berikilere güç, sağlık, güzellik, ötekilere güçsüzlük, hastalık, çirkinlik? Niçin burada zeka, deha, orada ise avanaklık? Onca hayranlık uyandırıcı manevi manevi niteliklerin hemen yanı başında bir sürü kusur nasıl oluyor da yer alıyor?

Kader Sorunu.

 Birileri körlük ve zekâ geriliği çekerken, neden bazılarına şans kapıları sonuna kadar açıktır?

Kader Sorunu.

Bazıları hayvanlar aleminin sınırında yer alacak kadar geri düzeyli olan; bazıları ise üstünlüklerini sağlar niteliklere sahip çeşitli yeteneklerle donatılmış bulunan ırkların arasındaki farklılıklara ne buyurulur?

Hele doğuştan gelme kusurlar gibi, körlük, zekâ geriliği gibi hastaneleri, barınakları, ıslah evlerini dolduran acılar için ne demeli? Soya çekim kavramı her şeyi açıklayamamaktadır.

Bu büyük acılar genellikle, bugünlerimizde oluşturduğumuz sebeplerin sonuçlarıdır. Durum bu şekilde ele alınmalıdır. Aynı durum kaderin sunduğu lütuflar içinde geçerlidir.

Çoğunlukla sanki iyiler kötülük içinde debeleniyorlarmış, kötüler ile benciller ise mutluluk ve refah içinde yaşıyorlarmış gibi gelmektedir insana.

Peki, ya masum çocuklar…

Kader Sorunu.

Peki, ölü doğmuş çocuklar ve beşikten itibaren ıstırap çekmeye mahkûm olmuş çocuklar için ne diyeceğiz? Bazı ömürler birkaç gün içinde,  bazıları da birkaç yıl içinde tükenmektedir. Diğer bazıları ise bir asır denilecek kadar uzayabilmektedir. Dahası, eşitleri ömürleri boyunca gösterdikleri büyük çabalara karşın sıradan kişi olarak kalırken, kendileri küçük yaşlardan itibaren sanat ve bilim alanında olağanüstü yetenekler sergileyen müzisyen, ressam, şair gibi gençler nerelerden geliyor dersiniz?

Hele içinde bedenlendikleri ortam ile acayip şekilde tezat oluşturan ve zamanından önce ortaya çıkmış yetenekler ile doğuştan gelme saygınlık ve bayağılık gibi olgular?

Yazının devamı için aşağıdaki bağlanıya tıklayın.

 

Leave a Reply