Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Thule örgütünün,  Adolf Hitler’i dünyanın başına bela eden bir örgüt olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Hitler iktidara gelmeden önce bu örgütle yakın ilişkiler içindeydi.  Üyesi olduğu kesin olarak ispatlanamasa da onları desteklediği bilinir.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Vril, Thule ve benzer şeytani örgütlerin bazı boyutları keşfederek, paralel dünyaların kapılarını açtıkları ve kötü niyetli varlıkları güç elde edebilmek için dünyaya çektiklerine inanılır. Nazilerin açtığı ve bu şer kuvvetlerin davet edildikleri dünyada, teknoloji diye sunulan silahlanmanın ve ona bağlı savaş , savaş teknikleri ve sömürülerin ne seviyeye geldiğine bakınız.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Elbette insan iyi ve kötü güçlerin etkisinde, evrimleşmesini halen sürdüren bir varlık ama onun kötü yönünü besleyen kuvvetler, Naziler döneminden mi kalmadır? Ya da Nazilerin iddia ettiği gibi eski kültürlerin daha önceden bildiği enerjileri (ki birçoğunun medeniyetinin sonu olmuştu bunlar) tekrardan ortaya çıkarması ve güç elde ederek, tüm dünyayı egemenliği altına almak için kullanmasının kalıntıları mıdır?

Peki. Nedir Thule örgütünün amaçları ve nasıl kuruldu?

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Aslında kökü Cermenizme dayanmakta olan Thule, kuzeyde sulara batarak kaybolan bir adadır tıpkı Atlantis gibi. Örgüt adını buradan alır. Amaç: Ari bir ırk meydana getirilerek, Hıristiyanlıktan evvel var olan Antik Alman uygarlığını tekrardan canlandırmaktır. Bunun için zaman gezginliği yapılmasını amaçlar. Zamanda rahatça ileri ya da geri gidebilen varlıklarla iletişime geçmeye çalışmışlardır.

Thule örgütü içinde, paganizmden Kabalacılığa, Ari ırk söylemlerinden Hıristiyan simgelere kadar birçok görüş bulunmaktadır. Tötonlar, Cermen kavimleri, Antlantis inancı, Tapınak Şövalyeleri, Masonluk gibi, başı sonu belli olmayan görüşlerin ortak noktası:  Zamanda gezebilmektir.

Almanya’da 19.Yüzyılda tırmanan faşist eğilimler, tapınakçı olan 3 örgütle destekleniyordu. Ari ırkın diğer ırklardan üstün olduğunu savunan Alman Tarikatı 1912 senesinde kuruldu.

Bu örgüt sadece Birinci Dünya Savaşında aşırı sağcı Alman milliyetçilerini bir araya getirmemiş aynı zamanda Thule denilen örgütün kurulmasına da yardımcı olmuştu.

 Baron Rudolf von Sebottendorff, Thule örgütünün kurucusu.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Dünyanın dört bir köşesini gezen Baron, bu sayede farklı kültürlerle tanışabilme imkânı bulmuştur. Sofizm ve Tasavvuf hakkında da bilgisi bulunan Baron, simya, Yahudi mistisizmi, astrolojiye de meraklıydı.

Thule örgütüne ilk katılanlardan biri Hitler’in dava arkadaşı, Rudolf Hess idi. Hess, Antisemittik fikirleriyle tanınıyordu. Oyuk Dünya Teorisinin kurucusuydu aynı zamanda.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Rudolf Hess

Thule örgütünün en yetkin üyesi şüphesiz,  Münich Üniversitesi profesörü Haushoffer idi.(Gamalı Haç sembolünün seçilmesini de o önermişti daha sonraları Hitler’e) 1934 yılına gelindiğinde general olmasının yanı sıra kâhinlik yeteneği de ortaya çıkacaktı.

Kehanetleriyle birçok kez Adolf Hitler’in hayatını kurtarmıştır. (Düşmanların manevralarını, ne gibi şeylerle karşılaşacağını tam ve eksiksiz olarak Führer’e bildirmişti) Uzak Doğu ülkelerinde elçilik yapacak ve Ari Alman ırkının kökenlerinin burada olduğunu iddia edecekti.

Haushoffer Thule örgütünü nasıl anlatıyor?

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

’Eski ve kaybolmuş bir medeniyete dayanır Thule kökenleri, Dünya dışı zekâ ve insan arasındaki aracı bedensiz varlıklar bu sırra eriştirdikleri kişilere, yüce güçler bahşeder. Bu güç sayesindedir ki, insan değişimini tamamlayacak ve üstün insan meydan gelecektir.’’

 Hitler’in Thule örgütü ile tanışması.

Hitleri Thule örgütüyle tanıştıran, onda Almanya’yı tekrar diriltecek potansiyeli gördüğünü söyleyen zengin, okültist bir kadındır.  O dönemlerde sıradan bir adam olan Adolf Hitleri bu nüfuzlu kişilerin bulunduğu Thule örgütüyle tanıştırdı.

Adolf’un dans ettiği müziği besteleyen adam.

Milliyetçi Sosyalist Parti (1923) kurucularından olan Eckard ölmeden önce tüm belge ve bilgilerini Karl Haushofer’e teslim eder. Vasiyetinde, Adolfun izlenmesi gerektiğini, onun dans ettiği müziği kendisinin bestelediğini yazmıştır.

1920 senesinde Thule örgütü ile tanıştırılan Hitler bu örgütün önde gelen isimleri olan Eckhard ve Rosenberg tarafından sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. Zaten karanlık güçlere olan ilgisi, medyumluk yeteneği ve karanlık konulara olan ilgisiyle Adolf onların iyi bir öğrencisi olmuştur.

Öğretilerin başında gelenler, Ezoterik bilgiler, gizli ilimler ve propagandaydı. Hitler, yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Thule örgütünün çirkin bir meyvesidir. Nasyonal Sosyalizm ve sapkın fikirler, Thule örgütü sayesinde hayat bulmuştur. Nazi Partisi 1923 yılında kurulmuştur.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği

Thule için Güneş Kutsal bir Sembol

Thule için ,Güneş aryanlara göre son derece kutsal bir semboldü. Bir Tibet inanışına göre: Gobi denilen çöl aslında 4 bin yıl önce büyük bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu ve çöl değildi o zamanlar. Bu büyük medeniyet yıkıldığında Gobi de bugünkü çöl haline dönüştü. Hayatlarını kurtarabilmek için medeniyetten sağ kurtulabilenler Kafkaslara ve Avrupa’nın Kuzeyine doğru göç ettiler.

Naziler. Gizli örgütleri. Thule, zaman gezginliği yazısı 2. bölüm için aşağıdaki linki tıklayınız

 

 

Naziler ve gizli örgütleri Vril hakkında bilgi almak ve yazının birinci bölümüne ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

Leave a Reply