Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

Kanunlar işlenen suçu; fiziksel kanıtların olayla ilişkilerini tanımlayarak ortaya çıkarmak üzerine kuruludur. Olay yeri incelemesi suçun ortaya çıkarılmasında temel rol oynayan faktörlerden biri ve en önemlisidir.

Olay yeri incelemesi, olay yerine gidilmeden önce detaylı bir şekilde planlanmalıdır. Olay yerinde kullanılacak belgeler ve delil toplama araçları ve bunun gibi şeylerde öyle.

polisiye kitap online 300x168 - Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

Cesedin morga getirilmesi sonrasında olay yeri inceleme süreci de bitmiş olacaktır. Bu sebeple mahkemede fiziksel kanıt olarak sunulacak delillerin kalıcı hale getirilip dosyalaması için, hiçbir eksiği olmayacak şekilde tutanaklar tutulmalıdır. Elbette olay yerinde çekilecek fotoğraflarda çok önemlidir.

Olay yerinde yapılacak inceleme esnasında gerekli olması hallerinde ceset ve mahalde bulunan bazı eşyaların yeri değiştirilebilir. Kanın sıçrama çizgilerinin tespit edilmesi için de bunlar yapılabilir. Bu açıdan geriye dönük araştırmalar için yapılacak olan evraklandırma son derece önem arz eder.

Gelişen teknoloji, DNA izlerinin takibi gibi birçok etken, günümüzde olay yeri inceleme bilimini geçmiş dönemlere kıyasla çok daha kolay ve hızlı yapılabilir pozisyonuna getirmiştir. Olayların bir an evvel çözülebilmesi ve adaletin yerini bulması açısından bu gelişmeler son derece hayati bir rol oynar.

 

 Olay Yeri/  Olay yeri incelemesi/ Adli Tıp ve dokümanlar.

Sıklıkla başvurulan yöntemler:  Kamera kayıt. Yazılı notlar, dikte edilmiş de olabilirler. Cesedin konumu ve olay yerinin incelenmesi için fotoğraf çekilmesi. Bunların yanı sıra; Bilgisayar teknolojisi kullanılarak elde edilen sanal gerçeklik.

Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

Olay Yeri/  Olay yeri incelemesi için yardımcı araçlar: olayın yaşandığı odanın veya yerin sınırlarını gösteren planlar, krokiler, cesedin duruş şeklini gösteren şemalar olay yeri incelemesi için yardımcı elemanlardır ve daha sonra icap edilen durumlarda anımsanmalarını kolaylaştırırlar.(Özellikle olay hakkında rapor hazırlarken)

Ses kayıt cihazları olay yeri incelenirken yardımcı olacak diğer önemli araçlardan biridir.

 

Ses kayıt cihazları, özellikle olay yerinde hızlı not alınması gereken durumlarda kullanılır. Sadece hızlı not alınması için değil aynı zamanda detayları daha hızlı kayıt altına alabilmek içinde kullanışlılardır. Açık havada  ve yağmur yağarken bir olay yeri incelemesi esnasında yazı yazarak not almak zor olabilir. Bu gibi durumlarda ses kayıt cihazlarının etkili rolü büyüktür.

Hand free/ sese duyarlı ses kayıt cihazları sayesinde incelemeyi yapan daha rahat hareket kabiliyetine sahip olacaktır. Eğer incelemeyi yapan kişi bir yere çıkmak veya bir yerden, örneğin bir merdivenden inmek durumunda kalacaksa, iki elinin serbest olması ve güvenliği sebebiyle merdivene tutunması gerekebilir.

Olay yeri incelemesi esnasında tutulan notlarla, ses kayıt cihazı karşılaştırılır. Uygunluk görüldüğü takdirde, tarih ve saat verilerek, imza altına alınır.

Önemli not: Ses kayıt cihazının pillerinin çalışır vaziyette olup olmadığı, işlem başlatılmadan önce kontrol edilmelidir. Olay yeri incelemesi kayıtları her şeyin tam olarak kayıt altına alındığından emin olunduğunda bitirilmelidir.

Olay yerinde yalnız çalışacak kişinin ultrasonik ölçme araçları kullanması doğrudur fakat dikkat edilmesigereken nokta: bu tarz ölçme araçlarının başka frekansların araya karışması sonucu, bazen ölçümlerinin tam olarak doğruyu göstermediği de dikkate alınmalıdır.(20-25 metreye kadar olan ölçümlerde hata payı önemsenmeyecek kadar az miktarda olabilir.)

Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji. ve Olay yeri daraltılıp genişletilmesi.

 Olay yeri incelemesi. 

Olay yeri sınırlarının korunması için alan sınırları genişletilebilir yahut daraltılabilir. Mümkün oldukça olay yeri sınırlarının genişletilmesi daha iyidir. Durum eğer gerekliyse alanların sınırlanması da söz konusudur.

Unutulmamalıdır ki; bir tek olay yeri içerisinde çok sayıda olay yaşanmış dolayısıyla birden fazla olay yeri mevcut olabilir!

Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

Olay yeri incelenirken, personel özel önlük, galoş giymeli ve eldiven takmalıdır. Olay yeri içerisinde sigara içilmemeli, sigara külü ve izmariti olay yeri içine bırakılmamalıdır. Kirlene önlük, eldiven ve galoş kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmamalıdır.

Bunun yanı sıra araştırmayı yapan kişi ve kişilerin elbiseleri kesinlikle olay yerine lif, iplik parçası vb gibi şeyler dökmemelidir. Bu açıdan özel önlüklerin kullanılması bir suçun seyrini değiştirebilecek şeylerdendir.

Olay yeri sınırları içinde bulunan lavabo ve benzeri yerler, suçlunun kanı temizlemek için kullandığı mahallerden biri olabilir. Bu sebeple lavabolar kullanılmamalı hatta kullanımı yasaklanmalıdır.

Bulgular. Fiziksel kanıtla ortaya çıkabilenler.

Olay Yeri İncelemesi Adli Tıp ve Kriminoloji.

1: Suçun bedeni/ Corpus Delicti: Suçun işlendiğine işaret eden fiziksel bulgular:  Kırık pencere, kapı, kırılmış eşya, dağıtılmış çekmeceler, alet ve benzeri nesnelerin bıraktığı izler, kaybolan materyaller, olay yeri içerisinde bir hırsızlık yapıldığı gösteren fiziki bulgular iken; kurbanın kanı, parçalanmış giysi ve eşyaları, silah ise bir cinayet olayının fiziksel bulgularıdır.

  1. Çalışma yöntemi/ Modus Operanti: Her suçlı sadece kendine ait ve neredeyse onun imzası olabilecek çalışma yöntemine sahiptir. Bu çalışma yönteminin ortaya konulması Fiziksel kanıtlarla mümkün olabilir.

Örnek vermek gerekirse, bir soygun olayında, soygun yapılacak yere girilme şekli, kapılarda zorlama izleri, kapılar ya da pencereler hangi aletler kullanılarak açılmış, hırsız genellikle hangi eşyaları çalmayı tercih ediyor, eğer tuvaleti kullandıysa idrar izlerinin takibi ve analizi. Bunların hepsi bu suçu işleyenin tespiti için büyük önem arz ederler.

Kundaklama olayı da Modus operanti/ çalışma yöntemini ortaya koyar suçlunun. Yangın nasıl başlamış, nereden başlamış, yayılma biçimi, kundaklama için kullanılması tercih edilen maddeler kundakçının çalışma yöntemini belirler. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu yöntemler suçlunun imzası niteliğini taşırlar.

  1. Kurban ve şüpheli arasında bağ kurulması, ilişkilendirme: Fiziksel kanıt oluşumuna yardımcı olan en önemli faktör; kurban ve şüpheli arasında ilişki kurulmasıdır. Cinayet vakalarında en çok başvurulan yöntemdir. Her türlü fiziksel kanıt şüpheliden maktule geçebilir. Bunlar, tükürük, kan, sperm, giysilerdeki, lif ve iplikçiler, saç kılı olabilir. Tabancadaki kurşun, bıçaktaki kan analiz yapılmak suretiyle kurban ve şüpheli arasında bağlantı kurulabilir.

Sadece şüphelinin değil, kurbanın giysileri de aynı titizlikte incelenmelidir.

 

Yazının ikinci bölümünde suç mahali ve şüpheli arasında ilişkilendirme, tanıkların ifadeleri vb gibi  şeylerde eklenecektir.

Leave a Reply