cadılık Archive

Bitkilerin, mitolojilerdeki yeri ve inanışlar.5  Büyülü bitkiler.

  Bitkilerin, mitolojilerdeki yeri ve inanışlar.5  Büyülü bitkiler. Yazımızın son bölümünü zihin açmak, kötü etkileri kovmak vs için kullanılan bitkilere ayırdık. Ayrıca Eski dönem tanrılarını sembolize eden bitkilerden ve büyü yapmak isteyenlerin onları nasıl kullandığından da (fazla ayrıntıya girmeden) bahsedeceğiz. Bu yazılar sadece bilgi içindir ve alıntıdır. İnsanların asırlardır bitkiler ve ağaçlarla olan ilişkisini anlatır. …