magic Archive

1001 Gece Masallarından yarı insan yarı cin Hilekâr NASNAS.

1001 Gece Masallarından yarı insan yarı cin Hilekâr NASNAS. 1001 Gece Masallarındaki tuhaf yaratık  ‘’Yarı insan yarı cin, tek kol, tek bacak, tek göz ve yarım kalp. Şekil değiştirir ve hiç konuşmaz. Ama çok hilekârdır.” Nasnas Shigg ve insandan olduğuna inanılır. Shigg cinlerin bir alt formudur. Yarı insan yarı yaratık görünüşü vardır. (görünüşte canavar olan …

Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.

 Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.  ilk zodyak ve burçlar Zodyak ve burç gurupları ilk kez meydana getiriliyor. Babilli gökbilimciler doğal olarak dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmiyorlardı. Güneşin gökyüzünde kuşlar gibi uçtuğunu veya bir gemi gibi yüzdüğüne inanıyorlardı. Güneşin hareketlerini incelerken her zaman geniş bir yoldan batıdan doğuya doğru ilerlediğini, yıl içinde bu …

Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri.Burçlar kuşağı kökeni

Babil’in gökbilimi. Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri.  Burçlar kuşağı kökeni Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri. Animistik düşünce tarzının etkisi gezegenlerin ve yıldızların oğulları tarafından ayağı kaydırılan tanrıların hayaletleri olduğu inancında hissedilir. Bu oğullar babaları gibiydi. ‘Annelerinin kocaları olurlardı.’ Bu fikir Hint Avrupalıların Manu yasalarında ebedileştirilmiştir. Bu yasalarda kocanın karısının hamile kalmasından sonra, tekrar bir cenin olduğu ve karısı tarafından …

Babil’de Astroloji ve Astronomi. Başlangıç

Babil’de Astroloji ve Astronomi. Başlangıç Savaş ganimetleri ve boyunduruk altındaki devletlerden alınan vergilerle zengin olan yaşlı imparatorluk kurucuları sadece kişisel hırslarını tatmin edip çalışkan tüccarlar ve işçiler için koruma sağlamamıştır., aynı zamanda kültürü geliştirip araştırmalara katkıda bulunmuştur. Bir fatih ülkesine kucak dolusu hazinelerle döndüyse, tapınaklara birçok hediye verirdi. Başarılarının ibadetinin ödülleri olduğuna ve savaşların kendi …