magic Archive

Nasnas, half human half demon from 1001 nights tales.

Deceitful Nasnas, half human half demon from 1001 nights story. 1001 nights tales creature nasnas Shape shifter. 1001 nights tales creature nasnas Odd creature from 1001 Nights tale Nasnas: Half human, haf demon, one leg, one eye, half heart.Shape shifter and never speaks but deceitful. Hybrid creature. 1001 nights tales creature nasnas It is believed …

Babil Kader tanrıları. Geçmiş şimdide yaşanıyor.

Babil Kader tanrılarının kararlarını bildiren ruhlar. Geçmiş şimdide yaşanıyor. Babil Babil’e ait gökcisimleriyle ilgili ilahilerde yıldız ruhları tanrılarla özdeştirilir. Bu ruhlar Kader tanrılarının kararlarını bildirirler. ‘’Siz parlak yıldızlar kötülükleri yok etmeniz için Anu yarattı sizleri…Size söz verilsin ki sizler büyük tanrıların kalmasına izin verin. Size düşüncemi söyleyeyim, benim kararımı verin.’’   3 gözlem evi   …

1001 Gece Masallarından yarı insan yarı cin Hilekâr NASNAS.

1001 Gece Masallarından yarı insan yarı cin Hilekâr NASNAS. 1001 Gece Masallarındaki tuhaf yaratık  ‘’Yarı insan yarı cin, tek kol, tek bacak, tek göz ve yarım kalp. Şekil değiştirir ve hiç konuşmaz. Ama çok hilekârdır.” Nasnas Shigg ve insandan olduğuna inanılır. Shigg cinlerin bir alt formudur. Yarı insan yarı yaratık görünüşü vardır. (görünüşte canavar olan …

Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.

 Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.  ilk zodyak ve burçlar Zodyak ve burç gurupları ilk kez meydana getiriliyor. Babilli gökbilimciler doğal olarak dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmiyorlardı. Güneşin gökyüzünde kuşlar gibi uçtuğunu veya bir gemi gibi yüzdüğüne inanıyorlardı. Güneşin hareketlerini incelerken her zaman geniş bir yoldan batıdan doğuya doğru ilerlediğini, yıl içinde bu …