secrets Archive

Sümer tanrıları ve tanrısal sayısal rütbeler.

Sümer tanrıları ve tanrısal sayısal rütbeler.   Zecharia Sitchin tarafından yazılan ve dünyada büyük ses getiren On ikinci gezegen adlı kitapta pek çok ilgi çekici bilgi arasından derlediğimiz yazımızın bu bölümünde Tanrıları sayılarla ifade edildiği, sayıların aslında tanrılara atfedilen rütbeler olduğundan kısaca bahsedeceğiz.   Sayılarla rütbelendirilen Sümer tanrıları. Anu, Enlil ve Enki’nin oğulları ve onların …

Nasnas, half human half demon from 1001 nights tales.

Deceitful Nasnas, half human half demon from 1001 nights story. 1001 nights tales creature nasnas Shape shifter. 1001 nights tales creature nasnas Odd creature from 1001 Nights tale Nasnas: Half human, haf demon, one leg, one eye, half heart.Shape shifter and never speaks but deceitful. Hybrid creature. 1001 nights tales creature nasnas It is believed …

 Antik tarih medeniyetlerinde nefes ve tükürüğün hayati önemi.

Antik tarih medeniyetlerinde nefes ve tükürüğün hayati önemi. Tükürükle iyileştirme. Osiris ve İsis’in de dahil olduğu diğer Mısır tanrıları da yaratıcı güce sahip gözyaşları dökmüştü. Kötü tanrıların  gözlerinden dökülen yaşlar zehirli bitkiler ve çeşitli vahşi hayvanlar ortaya çıkarmıştı. Tanrıların yarattığı Dev Orion- Gözyaşı döksün diye teşvik edilen tanrılar. Yunanlı dev Orion tanrıların vücut sıvılarından doğmuştu. …

Babil gökbilimi. Tanrıların elçileri ve sözcüleri.

Babil gökbilimi. Tanrıların elçileri ve sözcüleri. Gizli olan şeyleri ileten. Merkür’le tanınan Nebo (Nabu) Borsippa tanrısıydı. Jüpiter ile bağlantılı Mısır’lı Horus’un Her-ap-sheta yani Gizli olan şeyleri ileten Horus olması gibi, Nebo da tanrıların elçisi ve sözcüsüydü. Nebo’nun orijinal karakteri bilinmemektedir. Borsippa’nın kutsal lideri olarak yüceltildiğinde gelişmiş bir medeniyet içinde yaşayan halkın gelişmiş bir tanrısıydı.   …