bostancı escort

Antik Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş. Kaderin ağları

Antik Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş. Kaderin ağları

Antik Yunan edebiyatında edebi eserlere konu olan kader bilinmezi, sadece ölümlü insanları değil, aynı zamanda tanrıları bile çok sarsıcı bir şekilde etkiliyordu. Kader kaçınılmazdı ve önünde duran her şeyi ezip geçiyordu.

 Antik dünyanın kadere bakışı.

Kronos (Zaman tanrısı) Uranos (Tanrıların atası), bir tanrı olmalarına rağmen yapılan kehanetlere ne kadar karşı durmaya çalışırlarsa çalışsınlar, kendilerini bekleyen kaderin önüne geçememişlerdir. Kendi evlatları tarafından öldürülmek kaderleriydi. Zeus babasını tahtan etmiş ve kardeşlerini kurtarmıştı.

 Apollonia Kader tapınağı.

Sadece savaşa çıkmadan önce değil, yapılacak her işte kâhinlere danışılmadan bir işe kalkışılmazdı. Delphi’de Apollon tarafından kurulan tapınak, kader tapınağıydı ve bu işlere tahsis edilmişti. Kâhinler özel insanlardı. Herkes kâhin olamazdı.

Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş.

Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş.

Kader Tanrıçası 3 kız kardeş, Odysseus ve İlyada destanlarında geçer. Homeros’un ilk kez anlattığı ve şair Heseidos’un açıkladığı kaderin 3 kız kardeşi hakkında bakalım neler söyleniyormuş.

Öncelikle bu üç kız kardeşin isimleri şöyledir: Klotho, Laekhesis, Atropos. Herhalde içlerinde en zor işi üstlenen Atropos olsa gerek. Nedenini aşağıdaki satırlarda açıklayacağız.

Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş.

Hayat ipliği dokunur, uzar ve kesilip atılır.

İnsanın ömrünün ipliğini Klotho dokurken, kız kardeşi Lakhesis, bu ömrün yani dokunan ipliğin uzunluğunu belirlerdi. Atropos ise bu ipliği yani ömrü, zamanı gelince keser atardı.

Kaderin değişmez yapısı, Atropos adıyla adeta taçlandırılmış görünüyor zira kelime anlamıyla atropos, eğilip, bükülmeyen, bildiğinden geri durmayan ve asla geri adım atmayan, inatçı anlamlarına gelmektedir.

İlginç değil mi? Bu arada Mire ,Kader tanrıçası tekil anlamında kullanılırken, Moira, kader tanrıçaları çoğuldur. O yüzden Bu 3 kader tanrıçası kız kardeşlere Moira da denmektedir. Roma İmparatorluğu efsanelerinde de merhametliler!? diye geçmekle beraber, adları: Morta ,Nona, Decima’dır.

Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş.

Yunan-Kader Tanrıçası 3 kız kardeş.

Kader Tanrıçası bu 3 kız kardeşten tanrılar bile kaçamaz.

Kaderin ağlarını örmesi:

Laekhesis, geçmişte yapılan hareketlerin gelecekteki nedenleri belirlediğini temsil ederken, kader tanrıçası kız kardeşlerden Klotho, esasen insanın şu an yaşadıkları ve dünyada yaptıklarını temsil eder. Yani kaderin ağlarını örmesi deyimiyle aslında kişi kendi kaderini kendi belirliyordur diyebiliriz.

Tek tanrılı dinlerde Kader.

Kader aslında Tanrı’nın koyduğu doğa kurallarıdır.(Suyun donması, çözülmesi, yerçekimi ve fizik kanunları gibi.)  Kader insanın yaptığı seçimlerle oluşur. Aksi takdirde özgür iradeden bahsedemeyiz. İnsanoğlu seçer ve Tanrı kaderi yaratır. Tek tanrılı dinlerde, bu görüş hâkimdir.

 

 

Leave a Reply