rüyalar Archive

Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.

 Babilller’in  ilk kez Zodyak ve burç guruplarını oluşturması.  ilk zodyak ve burçlar Zodyak ve burç gurupları ilk kez meydana getiriliyor. Babilli gökbilimciler doğal olarak dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmiyorlardı. Güneşin gökyüzünde kuşlar gibi uçtuğunu veya bir gemi gibi yüzdüğüne inanıyorlardı. Güneşin hareketlerini incelerken her zaman geniş bir yoldan batıdan doğuya doğru ilerlediğini, yıl içinde bu …

Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri.Burçlar kuşağı kökeni

Babil’in gökbilimi. Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri.  Burçlar kuşağı kökeni Yıldızların oğulları-Tanrıların hayaletleri. Animistik düşünce tarzının etkisi gezegenlerin ve yıldızların oğulları tarafından ayağı kaydırılan tanrıların hayaletleri olduğu inancında hissedilir. Bu oğullar babaları gibiydi. ‘Annelerinin kocaları olurlardı.’ Bu fikir Hint Avrupalıların Manu yasalarında ebedileştirilmiştir. Bu yasalarda kocanın karısının hamile kalmasından sonra, tekrar bir cenin olduğu ve karısı tarafından …

Babil Astronomi/ mistisizm. Ruhların gökyüzüne açılan yuvaları

Babil Astronomi / mistisizm. Ruhların gökyüzüne açılan yuvaları. Babil mitleri   Ruhların gökyüzüne açılan yuvaları: Güneş ve Ay. Cennetin ev sahipleri: Yıldızlar… Babil mitleri Güneş ve ay ruhların yuvaları veya yüce ruhların gökyüzünün denize açılabilen gemileriydi. Yıldızlar da birer ruhtu. Bu ruhlar yedili veya üçlü gruplar şeklinde de olabilirlerdi, bireysel de var olabilirlerdi. Bazı ruhlar …

Babil’de  Astronomi- Animizm, Toteizm-Benzer ve ortak mitler.

Babil’de  Astronomi- Animizm, Toteizm-Benzer ve ortak mitler. Babil’de  Astronomi Toteizm. Dünya ağacı. Ortak ve benzer mitler. İlk gelişim evresinde yaygın olan totem inançlarının kökenleri vardı. Aileler veya kabileler dağlardan, ağaçlardan veya vahşi hayvanlardan geldiklerine inanıyordu. Bir fare doğuran dağ hakkındaki Ezop masalında Totemizm etkisi olabilir. Totemizmin etkisi hanedanlık öncesi çömleklerinde görünen Mısır gemilerinin sancakları üzerindeki …